הגירה אשרות ואזרחות
ייצוג במשרד הפנים
דור פנק - דנה מגדסי משרד עורכי דין
 

הליכי פונדקאות בחו"ל

ראשי >פונדקאות בחו"ל

פונדקאות בחו"ל

השאלות המשפטיות המתעוררות במהלך הליך זה רבות הן. בעיקרן של שאלות אלה הזכויות והחובות המשפטיות של הצדדים להליך פונדקאות חו"ל.

ההורים המיועדים חייבים לדרוש כי ההסכמים, עליהם חותמים כל הצדדים להליך פונדקאות בחו"ל, יהיו מנוסחים ע"י עו"ד מנוסים ומיומנים, באופן שלא יותיר מקום לפרשנות משפטית וכי יהיה ברור שההורים הביולוגים (ההורים המיועדים) הינם הוריו של היילוד בהליך פונדקאות חו"ל.

מלבד השאלות המשפטיות הרבות העולות בהליך הפונדקאות בחו"ל, בדבר זכויות הורות על הילוד, חשוב לבדוק כי המדינה הנבחרת לביצוע ההליך מאפשרת זאת מבחינת הדין המקומי.

העדר דין מקומי ברור בעניין, עלול לפתוח פתח לתביעות בגין זכויות בילוד, דבר היכול לעכב באופן משמעותי את הבאתו של הילוד לישראל.

 

פונדקאות בחו"ל-הליכים משפטיים בישראל

בנוסף לאספקטים החוקיים להליך הפונדקאות בחו"ל, יש צורך בהוצאת תעודת מסע/דרכון ישראלי והסדרת מעמדו של היילוד כאזרח ישראלי.

על פי סעיף 4 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952 ילוד שנולד מחוץ לישראל כאשר אחד מהוריו ישראלי, ייחשב כישראלי מלידה:

"אזרחות מכוח לידה (תיקונים: התש"ם, התשנ"ו)

    4.    (א)   אלה יהיו, מיום לידתם, אזרחים ישראליים מכוח לידה:

        (1)   מי שנולד בישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים;

        (2)   מי שנולד מחוץ לישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים -

          (א)   מכוח שבות;

          (ב)   מכוח ישיבה בישראל;

          (ג)   מכוח התאזרחות;

          (ד)   לפי פסקה (1);

          (ה)   מכוח אימוץ לפי סעיף 4ב(1).

    (ב)   לענין סעיף זה, מי שנולד אחרי מות אחד מהוריו, דייו שאותו הורה היה במותו אזרח ישראלי."

 

רק ילד שיוכח כי הינו בנו הביולוגי של אזרח ישראלי, תותר כניסתו לישראל.

משרד הפנים אינו מעניק מעמד ליילודים, במסגרת הליכי פונדקאות חו"ל, ללא פנייה לבתי המשפט.

ההליכים מתבצעים בבית המשפט בישראל, שצד להליך הינו משרד הפנים.

חוסר ניסיון בטיפול הבאת היילוד לישראל, עלול לגרום הוצאות מיותרות ועוגמת נפש להורים המיועדים ולרך הנולד, שיבואו לידי ביטוי בהמתנה ממושכת בארץ זרה, עד להנפקת מסמכי הנסיעה (תעודת מסע/דרכון) הישראליים.

חשוב ביותר להסתייע בהליך, בשירותיו של עו"ד בעל ניסיון בטיפול מול משרד הפנים ובתי המשפט המוסמכים בעניין.

עו"ד מגדסי מלווה את ההורים המיועדים בהליכי פונדקאות בחו"ל בהליך כולו, לעו"ד מגדסי ניסיון רב בטיפול מול משרד הפנים, הסדרות מעמד ואזרחויות. ניסיון זה יסייע  בהנפקת דרכון/תעודת מסע ישראלית לילוד וכניסתו המהירה לישראל, לאחר לידתו.

 

פונדקאות בחו"ל

השאלות המשפטיות המתעוררות במהלך הליך זה רבות הן. בעיקרן של שאלות אלה הזכויות והחובות המשפטיות של הצדדים להליך פונדקאות חו"ל.

ההורים המיועדים חייבים לדרוש כי ההסכמים, עליהם חותמים כל הצדדים להליך פונדקאות בחו"ל, יהיו מנוסחים ע"י עו"ד מנוסים ומיומנים, באופן שלא יותיר מקום לפרשנות משפטית וכי יהיה ברור שההורים הביולוגים (ההורים המיועדים) הינם הוריו של היילוד בהליך פונדקאות חו"ל.

מלבד השאלות המשפטיות הרבות העולות בהליך הפונדקאות בחו"ל, בדבר זכויות הורות על הילוד, חשוב לבדוק כי המדינה הנבחרת לביצוע ההליך מאפשרת זאת מבחינת הדין המקומי.

העדר דין מקומי ברור בעניין, עלול לפתוח פתח לתביעות בגין זכויות בילוד, דבר היכול לעכב באופן משמעותי את הבאתו של הילוד לישראל.

 

פונדקאות בחו"ל-הליכים משפטיים בישראל

בנוסף לאספקטים החוקיים להליך הפונדקאות בחו"ל, יש צורך בהוצאת תעודת מסע/דרכון ישראלי והסדרת מעמדו של היילוד כאזרח ישראלי.

על פי סעיף 4 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952 ילוד שנולד מחוץ לישראל כאשר אחד מהוריו ישראלי, ייחשב כישראלי מלידה:

"אזרחות מכוח לידה (תיקונים: התש"ם, התשנ"ו)

    4.    (א)   אלה יהיו, מיום לידתם, אזרחים ישראליים מכוח לידה:

        (1)   מי שנולד בישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים;

        (2)   מי שנולד מחוץ לישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים -

          (א)   מכוח שבות;

          (ב)   מכוח ישיבה בישראל;

          (ג)   מכוח התאזרחות;

          (ד)   לפי פסקה (1);

          (ה)   מכוח אימוץ לפי סעיף 4ב(1).

    (ב)   לענין סעיף זה, מי שנולד אחרי מות אחד מהוריו, דייו שאותו הורה היה במותו אזרח ישראלי."

 

רק ילד שיוכח כי הינו בנו הביולוגי של אזרח ישראלי, תותר כניסתו לישראל.

משרד הפנים אינו מעניק מעמד ליילודים, במסגרת הליכי פונדקאות חו"ל, ללא פנייה לבתי המשפט.

ההליכים מתבצעים בבית המשפט בישראל, שצד להליך הינו משרד הפנים.

חוסר ניסיון בטיפול הבאת היילוד לישראל, עלול לגרום הוצאות מיותרות ועוגמת נפש להורים המיועדים ולרך הנולד, שיבואו לידי ביטוי בהמתנה ממושכת בארץ זרה, עד להנפקת מסמכי הנסיעה (תעודת מסע/דרכון) הישראליים.

חשוב ביותר להסתייע בהליך, בשירותיו של עו"ד בעל ניסיון בטיפול מול משרד הפנים ובתי המשפט המוסמכים בעניין.

עו"ד מגדסי מלווה את ההורים המיועדים בהליכי פונדקאות בחו"ל בהליך כולו, לעו"ד מגדסי ניסיון רב בטיפול מול משרד הפנים, הסדרות מעמד ואזרחויות. ניסיון זה יסייע  בהנפקת דרכון/תעודת מסע ישראלית לילוד וכניסתו המהירה לישראל, לאחר לידתו.